?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 察院人员分类理l效考核pȝ-南软g开发|׃软g开?南赢dU技软g开发公?/title> <meta name="keywords" content="察院人员分类理l效考核pȝ"/> <meta name="description" content="察院人员分类理l效考核pȝ开发背?/> <link href="/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="head"> <div class="top"><span><a href="/html/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/html/sitemap.html">HTML</a> | <a href="/sitemap.txt">TXT</a></span></div> <div class="bank"> <div class="logo"> <h1><strong><a href="http://www.cqbailing.com" style="margin-right:10px">南软g开?/a></strong><strong><a href="http://www.cqbailing.com">׃软g开?/a></strong></h1> </div> <div class="contact-top"></div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/">?#160;   ?/a></li> <li><a href="/About/">关于我们</a></li> <li><a href="/Advantage/">开发优?/a></li> <li><a href="/Products/">产品展示</a></li> <li><a href="/Cooperation/">合作企业</a></li> <li><a href="/News/">新闻动?/a></li> <li><a href="/Contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner"><img src="/images/banner.jpg" width="1000" height="341"/></div> </div> <div id="position"><div>您当前位|:<a href="/">软g开?/a> >> <a href="/Products/">产品展示</a> >> 览文章</div></div> <div class="youshi_f1" id="youshi_tdyx"> <div class="youshi01"> <h1 class="article_title">察院人员分类理l效考核pȝ</h1> <div class="article_main"><div id="MyContent"><p style="text-align:center"><strong><span style="font-family: 宋体;font-size: 24px"><span style="font-family:宋体">察院人员分类理l效考核pȝ</span></span></strong></p><p style="line-height: 150%"><span style="font-family:仿宋;font-weight:bold;font-size:19px">1?/span><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px"><span style="font-family:仿宋">察院人员分类理l效考核pȝ开发背?/span></span></strong></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2017-09-29/15066561518680647.png');"><img src="/UploadFiles/2017-09-29/15066561518680647.png" alt="察院人员分类理l效考核pȝ" onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a> </span></strong></p><p style="text-indent: 28px;line-height: 150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">升完善工作理pȝQ加大管理力度,</span></span><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px;background:rgb(255,255,255)"><span style="font-family:仿宋">体现理的大部分职能Q决{、计划、组l、领对{监控、分析等{)Q能够提供实时、相兟뀁准、完整的数据Qؓ理者提供决{依据的服务。提高工作效率,而不是增加他们的负担Qؓ理提供</span>“一站式”服务?/span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2、检察院人员分类理l效考核pȝ展示q_功能模块</span></strong></p><p style="line-height: 150%"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2017-09-29/15066561728464079.png');"><img src="/UploadFiles/2017-09-29/15066561728464079.png" alt="察院人员分类理l效考核pȝ" onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p style="line-height: 150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">为加强完善工作h员的考核工作Q客观评价工作h员的h表现和工作W效。本公司在多ơ梳理考核程与权限别后Q取得良好的反馈?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.1、办案事?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">通过增加、办理、查看、节点等q行对工作h员的理?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.2、办公事?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">通过增加、办理、查看等q行对工作h员的理?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.3、奖|事?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">奖惩制度理是指察机兌|的奖励与惩|规定的理?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.4、考核l计</span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">明确各个U室的分值高低之分,促进了工作h员之间的竞争?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.5、我的Q?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">明确各个U室工作人员所做的事务Q做C真正的公q_正公开的工作环境?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.6、工作日?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">明确各个U室工作人员每天的工作Q务,降低了因工作事g引发的纠U?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.7、W效查?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">明确各个U室工作人员每天的考核分|提高了办事的效率?/span></span></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">2.8、消息提?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">可以直达的发送办公或办案信息Q提高了工作的效率?/span></span></p><p style="line-height:150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">3、检察院人员分类理l效考核pȝ开发工具及技术特?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">使用pȝQ?/span>WIN7、Windouws Server2003/2008</span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">部v环境Q?/span>Tomcat7.0Qjdk1.7,Server</span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">开发语aQ?/span>Java  数据库:Mysql</span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">所用工P</span>idea、Spring、Mybatis、Spring MVC</span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">技术特点:</span></span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px">3.1、用方便:无需M数据库和服务器配|即可用,只需输入|址卛_操作Q?/span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px">3.2、用简单:ZWindowsq_Q操作方ѝ易上手、易l护Q?/span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px">3.3、安全性高Q采用Spring安全框架Q保证系l的安全性?/span></p><p style="line-height:150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">4、检察院人员分类理l效考核pȝq_功能模块展示</span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">|上l效考试q_L账户理、奖|制度管理、案件考核目以及办公考核目。开?/span>“一站式”的服务Q?/span><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px"><span style="font-family:仿宋">努力搭徏上下员工</span>“零距离”接触交的新“桥梁”?/span></p><p style="line-height:150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">4.1、̎L?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">通过删除、修改等q行对工作h员的理Q大大羃短管理不便的旉?/span></span></p><p style="line-height:150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">4.2、奖惩制度管?/span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">通过d、删除、修改等功能对工作h员进行规定,减少错误案g的发生?/span></span></p><p style="line-height:150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">4.3、案件考核目</span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">通过d、删除、修改等功能对各个科室的目q行规定Q提升了各个U室的办事能力?/span></span></p><p style="line-height:150%"><strong><span style="font-family: 仿宋;line-height: 150%;font-size: 19px">4.4、办公考核目</span></strong></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:仿宋">只有dq个功能Q对办公事项的项目进行多分cL理?/span></span></p><p style="line-height:150%"><span style=";font-family:仿宋;line-height:150%;font-size:19px"> </span></p><p><br/></p></div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="foot_menu"> <ul> <li><a href="/About/">关于我们</a></li> <li><a href="/Advantage/">开发优?/a></li> <li><a href="/Statement/">法律声明</a></li> <li><a href="/Remittance/">汇款方式</a></li> <li><a href="/Contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banquan"> 手机Q?8678812288 EQMail:1069706080@qq.com<br /> 地址Q山东省南市舜耕\泉城公园东门园内向北50c? 鲁ICP?7011972? 版权所?008Q?013 ׃赢d信息U技有限公司<script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F5fbc066dba9928a1e914c338c6945c98' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> </div> </div> <a href="http://www.cqbailing.com/">ǿdƯŮھĻ_AëƬѿ_ߵӰ㶮_ŷ츾ƷƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>